طراحی و ساخت قالب ماشینکاری CNC

قالب ها انواع و اقسام متفاوتی دارند که طیف وسیعی از این قالب ها مانند قالب تزریق پلاستیک، قالب سمبه-ماتریس و … در شرکت صهیر طراحی، تحلیل و ساخته می شود.

ابتدای صفحه